Mijn naam is Yvonne Onck en ik geef als Sportleider Seniorensport al enkele jaren les bij diverse instellingen. Vanuit die groepen kwam de vraag of we niet eens buiten wat konden doen aan beweging. Toen eind 2009 door de gymnastiekbond het project Masters geïntroduceerd werd was ik gelijk enthousiast. Met dit project werd aan gymdocenten een lessenpakket aangeboden speciaal gericht op 50-plussers. Na het volgen van introductie- en instructiedagen ben ik in de zomer van 2010 gestart met een zomercursus recreatief wandelen. Dit was gelijk een succes. Natuurlijk lag dat ook aan het prachtige gebied waar we konden wandelen! De deelnemers vonden de cursus leuk en zeker ook heel gezellig. Het jaar daarop is de cursus weer gehouden, zij het met iets minder spelvormen en wat meer nadruk op het wandelen. 

Opleiding

Zelf werd ik ook steeds enthousiaster en ging me meer in allerlei technieken verdiepen. Toen begin 2012 de Koninklijke Wandelbond in samenwerking met de Nederlandse Atletiekunie in Arnhem de opleiding Wandelinstructeur startte heb ik me gelijk aangemeld. Ik wilde graag met het wandelen verdergaan en deze opleiding paste precies in mijn straatje. Er werd veel aandacht gegeven aan verantwoorde lesopbouw, gevarieerde oefenvormen, didactiek, trainingsleer en het omgaan met chronisch zieken. Op 14 september 2012 ben ik hiervoor geslaagd en kan ik me officieel Instructeur Sportief Wandelen noemen. Regelmatig volg ik bijscholingen en workshops om mijn kennis en oefenstof bij te houden. 

 

De dinsdaggroep:

De eerste wandelgroep werd na de zomercursus van 2010 opgericht. Een keer per maand (iedere tweede dinsdag) kwam de groep bijeen. Echter om echt iets van het Sportief Wandelen op te pakken is één keer per maand te weinig. Verschillende leden gaven aan dit wel vaker te willen. Vandaar dat we vanaf april 2013 iedere week gingen wandelen. We hebben gezocht naar een locatie dichter bij De Kom in Hemmen en zijn bijzonder blij dat we gebruik mogen maken van het tuinhuis bij de Kasteeltuin. We hebben hiermee een pracht locatie en kunnen zowel korte als iets langere routes wandelen! Na afloop schenken we zelf een kopje koffie of thee. De groep wordt mede begeleid door Liesbeth (wandelbegeleider) en kan bij ziekte of afwezigheid van mij door haar overgenomen worden.

 

De vrijdaggroep:

Er kwamen verzoeken om wekelijks te kunnen trainen op een wat pittiger niveau. Zo ontstond de tweede wandelgroep in april 2012, met Het Pakhuis als startlocatie. Deze groep werkt flink aan de conditie met kracht- en intervaltraining. Bij ziekte of afwezigheid van mij neemt Gijsje Janssen de groep mee op pad. Regelmatig gaan we met deze groep op locatie wandelen. De dames en heren hebben er vaak flink de pas in en ook veel lol met elkaar.

 

De woensdaggroep:

De derde wandelgroep is gestart op 1 mei 2014. Deze groep is net als de dinsdaggroep niet speciaal gericht op tempolopen maar meer op ruim bewegen. Er worden zeker ook oefeningen gedaan en de training is gericht op juiste loophouding en kracht/conditie-opbouw. Ook deze groep maakt gebruik van het tuinhuis waar het na afloop gezellig koffie/theedrinken is. Sinds oktober 2018 kan de groep begeleid worden door Wim (wandelbegeleider)

 

De dinsdagmiddaggroep (gestart 9 juni 2020):

Beginnersgroep voor diegenen die graag buiten bewegen maar geen grote ronde willen of kunnen lopen. We leggen de nadruk op het samen ruim bewegen met gerichte krachttraining en lenigheid- en balansoefeningen. Ook cognitieve fitness staat regelmatig op het programma. Deze groep is mede geschikt voor mensen die herstellen na ziekte of met andere beperkingen om moeten gaan. Het koffiedrinken na afloop is ook hier een gezellig onderdeel. De groep wordt mede begeleid door Wim (wandelbegeleider).