Mijn naam is Yvonne Onck en ik geef als Sportleider Seniorensport al vele jaren les bij diverse instellingen. Vanuit die groepen kwam de vraag of we niet eens buiten wat konden doen aan beweging. Toen eind 2009 door de gymnastiekbond het project Masters geïntroduceerd werd was ik gelijk enthousiast. Met dit project werd aan gymdocenten een lessenpakket (met o.a. Move In Open Air) aangeboden speciaal gericht op 50-plussers. In 2010 heb ik als proef een zomercursus recreatief wandelen gehouden. Dit was gelijk een succes. Natuurlijk lag dat ook aan het prachtige gebied waar we konden wandelen! De deelnemers vonden de cursus leuk en zeker ook heel gezellig. 

Opleiding

Zelf werd ik ook steeds enthousiaster en ging me meer in allerlei technieken verdiepen. Toen begin 2012 de Koninklijke Wandelbond in samenwerking met de Nederlandse Atletiekunie in Arnhem de opleiding Wandelinstructeur Sportief Wandelen startte heb ik me gelijk aangemeld. Ik wilde graag met het wandelen verdergaan en deze opleiding paste precies in mijn straatje. Er werd veel aandacht gegeven aan verantwoorde lesopbouw, gevarieerde oefenvormen, didactiek, trainingsleer en het omgaan met chronisch zieken. Tijdens de stages heb ik bij verschillende groepen ervaring opgedaan. Op 14 september 2012 ben ik hiervoor geslaagd en kan ik me officieel Instructeur Sportief Wandelen noemen.

 

De dinsdaggroep:

De eerste wandelgroep werd na de zomercursus van 2010 opgericht. Een keer per maand (iedere tweede dinsdag) kwam de groep bijeen. Echter om echt iets van het Sportief Wandelen op te pakken is één keer per maand te weinig. Verschillende leden gaven aan dit wel vaker te willen. Vandaar dat we vanaf april 2013 iedere week gingen wandelen. We hebben gezocht naar een locatie in Hemmen en zijn bijzonder blij dat we gebruik mogen maken van het tuinhuis bij de kasteeltuin. We hebben hiermee een pracht locatie en kunnen zowel korte als iets langere routes wandelen! Na afloop schenken we zelf een kopje koffie of thee.

 

De woensdaggroep:

Al gauw bleek er ook op andere dagen belangstelling te zijn om te gaan wandelen en is de woensdaggroep opgericht met als startdatum 1 mei 2014. Het programma is identiek aan de dinsdagochtend en er wordt door het doen van gerichte oefeningen gewerkt aan kracht, lenigheid en balans. Ook deze groep drinkt na afloop bij het tuinhuis koffie/thee.

 

De dinsdagmiddaggroep

Deze groep is gestart op 9 juni 2020. Speciaal bedoeld voor beginners en diegenen die graag buiten bewegen maar geen grote ronde willen of kunnen lopen. We leggen de nadruk op het samen ruim bewegen met aandacht voor loophouding, balans en lenigheid en kracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse materialen. Zelfs cognitieve fitness staat regelmatig op het programma. Deze groep is mede geschikt voor mensen die herstellen na ziekte of met andere beperkingen om moeten gaan. Het koffiedrinken na afloop is ook hier een gezellig onderdeel.